Bàn ghế phòng ăn

Bàn ghế phòng ăn

Bàn phòng ăn TB21V

Giá: 3,816,000 đ

Bộ bàn ăn BA130,GA130

Giá: 8,478,000 đ

Bộ bàn ăn BA124,GA124

Giá: 5,533,000 đ

Bộ bàn ăn BA120,GA120

Giá: 7,736,000 đ

Bộ bàn ăn BA118,GA118

Giá: 7,736,000 đ

Bộ bàn ăn BA117,GA117

Giá: 12,829,000 đ

Bộ bàn ăn BA116,GA116

Giá: 10,929,000 đ

Chân bàn ăn CBA01

Giá: 217,000 đ

Ghế gấp G08

Giá: 293,000 đ

Ghế tĩnh G40

Giá: 636,000 đ

Ghế gập GG12

Giá: 213,000 đ

Ghế đôn D02

Giá: 309,000 đ

Ghế đôn GD05B

Giá: 101,000 đ

Ghế đôn GD05A

Giá: 100,000 đ

Ghế tĩnh G31

Giá: 527,000 đ

Ghế tĩnh G32

Giá: 654,000 đ

Ghế tĩnh G37

Giá: 366,000 đ

Ghế tĩnh G36

Giá: 374,000 đ

Ghế tĩnh G34

Giá: 654,000 đ

Ghế gấp G06I

Giá: 293,000 đ

Ý nghĩa của việc sử dụng vách ngăn mặt bàn làm việc

Vách ngăn mặt bàn làm việc là một ứng dụng mới trong thiết kế nội thất văn phòng hiện nay, được các công ty, doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn nhằm mang đến một văn phòng chuyên nghiệp, hiện đại.

homeduan_box_title
homeduan_box_content